Mijn Online.nl

Mijn Online.nl is jouw persoonlijke omgeving waar je kunt inloggen om je abonnementsgegevens te bekijken of wijzigen. Je kunt hier dus gemakkelijk je abonnement beheren zonder ons te bellen. Wel zo makkelijk!

Inloggen Mijn Online.nl

Waar kan ik mijn inloggegevens terugvinden?

Als je de inloggegevens zelf niet hebt aangepast, is de gebruikersnaam gelijk aan het oorspronkelijke Online.nl e-mailadres dat je van ons hebt gekregen. Dit e-mailadres kun je terugvinden in de e-mail ‘status van uw abonnement en inloggegevens’. In deze e-mail staat ook het wachtwoord.

Gebruikersnaam vergeten?

Kun je de e-mail niet vinden, of je heb je je gebruikersnaam aangepast maar weet je die niet meer? Dan kun je je gebruikernaam opvragen. Om je gebruikersnaam op te vragen, heb je jouw persoonlijke klantnummer nodig. Dit klantnummer heeft acht cijfers en is terug te vinden in al onze e-mails en brieven.

Wachtwoord vergeten?

Kun je de e-mail niet vinden, of heb je je wachtwoord aangepast maar weet je die niet meer? Dan kun je wachtwoord opvragen. Om je wachtwoord op te vragen, heb je jouw persoonlijke klantnummer nodig. Dit klantnummer heeft acht cijfers en is terug te vinden in al onze e-mails en brieven.

Wat kan ik allemaal zelf regelen in Mijn Online.nl?

 

Persoonlijke gegevens

In Mijn Online.nl kun je je persoonlijke gegevens inzien en wijzigen:

 • • Je gebruikersnaam of wachtwoord wijzigen
 • • Je huidige contract bekijken
 • • Verhuizing doorgeven
 • • Nota’s inzien en downloaden
Instellingen voor Bellen

In Mijn Online.nl beheer je gemakkelijk je instellingen voor Bellen:

 • • Inkomende gesprekken doorschakelen
 • • Voicemail PIN code instellen
 • • Voicemailmeldingen via e-mail ontvangen
 • • Nummerweergave
 • • Blokkeren van uitgaande gesprekken
 • • Gidsvermelding en nummerweergave op nota derden
Instellingen voor Interactieve TV

In Mijn Online.nl beheer je gemakkelijk je instellingen voor Interactieve TV:

 • • Pincode ouderlijk toezicht interactieve TV
 • • Betaalpincode wijzigen
Webmail

Met Webmail van Online.nl kun je overal via een browser e-mails lezen en versturen.

Inloggen Webmail

Tijdens het inloggen kun je selecteren welke versie je wilt gebruiken, waaronder standaard en geavanceerd. Wij adviseren gebruik te maken van Standaard (HTML). Maak je gebruik van je mobiel? Dan kun je het beste kiezen voor "mobiel".

Je kunt inloggen met je Mijn Online.nl inloggegevens. Deze hebben we gemaild naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Weet je deze gegevens niet meer?

Je gebruikersnaam achterhalen

Je wachtwoord opnieuw instellen