Mijn Online.nl is jouw persoonlijke omgeving waar je kunt inloggen om je abonnementsgegevens te bekijken of wijzigen. Je kunt hier dus gemakkelijk je abonnement beheren zonder direct contact op te hoeven nemen met onze klantenservice.

Ga naar Online.nl/mijnonlinenl om in te loggen:

Inloggen is mogelijk met de bij jou bekende combinatie van gebruikersnaam (online.nl e-mailadres) en wachtwoord. Deze gegevens heb je van ons ontvangen na registratie.
Mocht je die gegevens niet meer weten, kun je die gemakkelijk opvragen. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul je Online.nl e-mailadres in. Binnen een paar minuten ontvang je een e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Webmail

Om in te loggen in Webmail ga je naar de website van Online.nl. Daar staat rechts bovenin 'Webmail'.

Wanneer je hier klikt kom je in het inlogscherm terecht:

Wanneer je wilt inloggen in Webmail, komt er een keuzemenu te voorschijn met een aantal mogelijkheden, waaronder standaard en geavanceerd. Wij adviseren gebruik te maken van Standaard (HTML).

Maak je gebruik van je mobiel? Dan kun je het beste kiezen voor "mobiel".

Vul je @online.nl e-mailadres en het wachtwoord in, en klik op ‘aanmelden’.